Skidhyra

Köpvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Aleski AB (”Alpinhyra”), org.nr: 556979-4802, Bankogatan 23 lgh 1102, 414 80 Göteborg, och den som i egen person (”kunden”) träffar avtal med Alpinhyras butik, ombud eller genom hyr online. Dessa villkor gäller för hyra och köp av vintersportutrustning och andra tjänster som Alpinhyra tillhandahåller.

Åldersgräns och legitimation

För att få hyra utrustning av Alpinhyra ska kunden vara 18 år och kunna uppvisa giltig legitimation. Vid dagshyra i Alebacken kan kund under 18 år hyra med målsmans godkännande och underskrift.

Alpinhyras ansvar

Alpinhyra ansvarar gentemot kunden för vad denna har att fodra av avtalet. Uppgifter på hemsida (www.alpinhyra.se) och i annan centralt styrd information är bindande för Alpinhyra, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom, och kunden tydligt informerats om ändringen. Alpinhyra reserverar sig mot eventuella pris- eller tryckfel. Kunden får en skriftlig bekräftelse på sin betalade förbokning och andra nödvändiga handlingar. Kunden har rätt att få tillbaka hela hyrbeloppet om den hyrda produkten blivit obrukbar genom normal användning av den reklamerade produkten. Utrustningen som kunden hyr av Alpinhyra förblir Alpinhyras egendom innan, under och efter hyrperioden.

Kundens ansvar

Utrustning
Kunden ansvarar för hyrd utrustning och använder utrustningen på eget bevåg. Utrustningen får utsättas för normalt slitage vilket innebär det slitage som uppstår vid ändamålsenlig användning av produkten. Om utrustningen av Alpinhyra bedöms som ej ändamålsenligt använd kommer en reparations- och/eller återställningskostnad att debiteras kunden. Om utrustningen blir obrukbar till följd av onormalt slitage eller blir stulen är kunden ersättningsskyldig och kunden betalar för vad kostnaden är för att återställa produkten till samma skick som vid hyrtillfället, dock högst begagnatpriset för produkten. Om belagsreparation är nödvändig efter kunds användning tar Alpinhyra ut en avgift om 299 kr.


Återlämning
Kunden ska lämna tillbaka hyrutrustningen i samma fysiska butik som den hyrts i om inte annan överenskommits mellan Alpinhyra och kunden. Vid försenad återlämning debiterar Alpinhyra kunden med en dagshyra av hyrutrustningen för varje utebliven dag som utrustningen ej blivit återlämnad om inte annat överenskommits mellan Alpinhyra och kund.

Betalningsvillkor

Betalning
Vid förbokning av utrustning betalas hela summan vid bokningstillfället, eller om annat överenskommits mellan partnerna. Vid direktuthyrning av säsong och/eller korttidshyra betalas hela summan vid hyrtillfället. Ingen återbetalning sker vid påbörjad hyraperiod. Genom att kunden erlägger betalning godkänner kunden dessa Allmänna Villkor.


Avbokning 

Vid avbokning senast tre dagar innan utlämningsdatumet betalas hela hyrbeloppet tillbaka. Sker avbokningen mindre än tre dagar innan utlämningstillfället krävs läkarintyg för att få erlagt hyrbelopp tillbaka. Har kunden ej ett giltigt läkarintyg förbehålls Alpinhyra rätten att ej betala tillbaka hyrbeloppet.

Definition av hyrperioder

Säsongshyra av utrustning avser hyrperioden 1 nov 2020 till 1 maj 2021 och gäller vid hyra i Alpinhyras butik och via Alpinhyras hemsida. Korttidshyra avser period om 1-8 dagar. Kunden har rätt till tre resdagar i anslutning till korttidshyraperioden.

Byte av hyrutrustning

Byte av pjäxor och snowboardboots är kostnadsfritt. Vid byte av alpinskidor eller snowboard tar Alpinhyra ut en avgift på 149 kr per par. Om kunden önskar att byta till en utrustning i en dyrare prisklass tillkommer också mellanskillnaden.

Hyrutrustningens beskaffenhet

Utrustningens skick, egenskaper och teknisk natur kan variera från utrustning till annan, likaså sorteringen, modell, storlekar och längder inom varje produktkategori.

Köp av hyrutrustning

Kunden betalar mellanskillnaden för att köpa loss hyrutrustningen mot pris överenskommit med Alpinhyra. Ingen ångerrätt eller återbetalning sker efter köp av begagnad hyrutrustning.

Personuppgiftslagen (PUL) och dataskyddsdirektivet (GDPR)

Genom att erlägga betalning för hyrperioden samtycker kunden till att personuppgifter får behandlas av Alpinhyra. Syftet är att möjliggöra sedvanlig kundadministration och att tillförsäkra att Alpinhyra har tillgång till tillförlitlig persondokumentation samt att administrera och behandla eventuella sak- och personskador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera kunden om Alpinhyras utbud och erbjudanden.

Köp av konfektionsvaror online

Ångerrätt
Kunden har 14 dagars ångerrätt efter det att varan mottagits. Kunden har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera att varan är felfri, men den måste skickas tillbaka i väsentligt oförändrat skick. Vid retur tillkommer en returfrakt som kunden står för. Om kunden önskar att returnera ett köp kontaktar kunden Alpinhyra så informerar vi om tillvägagångssätt för att skicka tillbaka varan. När Alpinhyra fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar Alpinhyra tillbaka det belopp kunden har betalat, inklusive fraktavgift, så fort som möjligt, dock senast 30 dagar efter det att Alpinhyra fått tillbaka varan.


Byte

Om kunden önskar att byta en vara tillkommer fraktavgift. Om kunden väljer att byta till en vara i en annan prisklass får kunden tillbaka, alternativt betalar, mellanskillnaden. Kontakta Alpinhyra för information om hur ett byte görs.


Reklamation

Om kunden vill reklamera en vara kontaktar kunden Alpinhyra och får information om hur kunden skickar tillbaka varan.

Force Majeure

Väsentliga omständigheter utanför Alpinhyras kontroll, exempelvis naturkatastrofer, strejk, lockout, eldsvåda, krig eller liknande krigstillstånd, berättigar Alpinhyra att häva avtalet utan skyldighet att betala skadestånd.

 

Villkoren fastställdes av Aleski AB den 1 januari 2020.