Skidhyra

Covid-19 anpassningar

Detta gör Alpinhyra för att motverka spridningen av Corona

– All bokning sker online för att minska mängden kunder inomhus.
– In och utgång sker på olika ställen. 
– Vi har en begränsning på max 9 kunder inomhus för att minska trängseln.
– Vi har personal vid alla stationer för att effektivisera och minska köandet.
– Plexiglas vid diskar i hyran.
– Vår personal bär handskar.
– Det finns handsprit tillgängligt för alla gäster vid samtliga stationer.
– Vi har utökat städningen av allmänna ytor och personalytor.
– Informationsskyltar, avspärrningar och golvmarkeringar som uppmanar att hålla avstånd. Finns
utplacerade i hela området.
– All återlämning sker utomhus.